Författare: Tore Hartung

Motorhistoria från 1920-talets Lidköping

Omkring 1900 kunde de första bilarna ses i Skaraborg. Det var ofta T-Fordar och de ägdes ofta av läkare, köpmän, godsägare eller andra med goda inkomster. Snart krävde Länsstyrelsen att bilarna skulle registreras och förses med nummerplåt. En bryggeridirektör, Haldan Nilsson – Dag i Lidköping, tilldelades av misstag registreringsskylten R 1. Den var egentligen avsedd …

Läs mer

Skaraborgaren som blev upphovsman till elbilen

År 1869 föddes Waldemar Jungner i Vilske Kleva prästgård. Det året var präglat av missväxt och hungersnöd och kanske gjorde det att det även i prästgården var ont om mat och att Waldemar som spädbarn inte fick den näring han krävde. Han drabbades därför svårt av de vanliga barnsjukdomarna t ex mässling och scharlakansfeber och …

Läs mer

Brandkatastrofen i Lidköping 1960 – Gamla Rådhuset blev lågornas rov

Livlig politisk debatt om det skulle byggas upp igen Lidköpingsbor som på morgonen den 11 februari knäppte på radion för att höra på nyheterna drabbades av en chock. Gamla Rådhuset stod i ljusan låga. Snabbt fylldes Nya Stadens torg av nyfikna, som med sorg i hjärtat bara kunde konstatera faktum. Branden hade utbrutit mycket tidigt …

Läs mer

Lermassor dämde 1946 upp Lidan och hotade att dränka Lidköping

När torparen Karl Lindelöf i Sköttorp, 15 kilometer söder om Lidköping, kom ut på morgonen den 2 februari1946 trodde han att han såg i syne. Det största lerskredet i modern svensk historia hade fullständigt förändrat landskapet. Där Lidan förr lugnt flutit höll det nu på att bildas en sjö. Lindelöf skyndade till traktens lanthandel och …

Läs mer

Ransoneringar, grävlingskalops, maskroskaffe och kaninavel under Andra Världskriget

Krigsrapporter från olika krigsfronter strömmade 1942 in och oron för att Sverige skulle dras in i kriget ökade. Bristen på på så gott som alla varor blev allt större och lokala kristidsnämnder och en folkhushållningskommission inrättades och alla medborgare fick hämta ut ransoneringskort. Till slut krävdes det kuponger för att köpa praktiskt taget allt. Tobak, …

Läs mer