Mariestadsbo uppfann elektriciteten

Införd i City Magazine Mariestad 1998

Detta är ju en utmärkt rubrik åtminstone i Grönköpings veckoblad, då naturligtvis med Mariestadsbo utbytt mot Grönköpingsbo, men skillnaden kanske inte är så stor.

Det skulle också vara en bra text på en kvällstidningslöpsedel, bra åtminstone i den meningen att den innehåller minst två osanningar. Men kan man verkligen vara säker på det? Det kanske ändå är sant? Ja, så frågar sig kanske de flesta människor men medan den normala människan går och frågar och grubblar eller rent av blir irriterad, så sätter sig en historiker ned och utreder saken.

En historiker är nämligen en sorts detektiv, som löser gåtor i det förflutna. Han måste då vara skickligare än en vanlig deckare, för alla vittnen är i allmänhet döda, spåren bortsopade och kvar är bara några dammiga papper. En historiker får dock mer i lön för mödan än en Monsieur Poirot, en Peter Wimsey eller en Roland Hassel, bara för att nu ta några ur högen. Dessa klyftiga herrar lär ju bara veta vem som är den skyldige och det är ju i själva verket ganska ointressant. De som forskar i det förflutna får reda på så oändligt mycket mer.

Om man nu t ex tar och undersöker om det ligger någon sanning i vår rubrik, forskar som termen lyder, så leder historikernas intuition, slutledningsförmåga, kunskap och tur honom eller henne, i detta fall först till 1700-talet och sedan till Låstad. Låstad ligger i Mariestads kommun, två mil från centrum, åt Skövde till. Varför forskningen leder till det exakta tillvägagångssättet är omständligt att redogöra för. Det tar några år att lära sig, så mycket är klart. Hjälp kan dock erhållas på kommunbiblioteken där vänlig personal, moderna läsapparater och massor av böcker finns tillgängliga.

Nå, spåren leder i vårt fall till en yngling som föddes i Låstad 1735 som hette Torbern Bergman.

I våra forskningar på biblioteket kommer man nu i rask följd fram till att det var han som:

 • Upptäckte att blodiglar lägger ägg
 • Gjorde den första systematiska förteckningen över insektslarver
 • Skrev den första geografiska beskrivningen över jordklotet
 • Matematiskt fastställde norrskenets höjd över jordytan
 • Kom på att det var frostfjärilens vinglösa honor som lade ägg fruktträd
 • Anvisade ett enkelt botemedel mot frostfjärillarvernas skadeverkningar; stryk tjära på stammen, så fastnar honan när hon kryper upp
 • Upptäckte att koldioxid är en syra
 • Visade att nickel, kobolt, mangan och molybden var nya artegna metaller
 • Först framställde sodavatten
 • Grundade den analytiska kemin
 • Lade grund till det kemiska formelspråk, som sedan Berzelius fullkomnade
 • etc etc

Ja, det blev ju en hel del det, men om elektricitet intet.

Jo, vänta!

Till slut hittar vi!

Bergman konstruerade den första svenska åskledaren och det har med elektricitet att göra. Han visade att Benjamin Franklin hade fel i sina hypoteser om åskans natur och Bergmans teorier står sig gott än idag.

Vi har då kommit fram till att vår rubrik i alla fall innehåller något som åtminstone tangerar sanningen. En fullt korrekt överskrift hade varit: F.d. Låstadsbo forskade om åska.

Historikern kan var nöjd med sin insats. Han har avslöjat sanningen. På köpet har han dessutom lärt sig och oss en del om blodiglar, frostfjärilar m.m. och vi har fått en intressant inblick i 1700-talets naturforskning och kanske begripit att den lade grunden för vår nuvarande levnadsstandard.