Kategori: Lidköping under 100år

2000-2002

2000 Tusen år sedan Sverige kristnades Som alla svenskar fått lära sig i skolan så döptes Olov Skötkonung i Husaby omkring år 1000. Detta gav Svenska Kyrkan anledning att år 2000 i Husaby fira tusenårsminnet av Sveriges kristnande. Skara stift stod för arrangemang och värdskap under en påkostad tvådagarsfest. Tidigt en junimorgon vallfärdade människor i …

Läs mer

1990-1999

1990 Benjamin Lidholm berättar för Folka Hörling Genom Kikaren kallade Folke Hörling under många år sin spalt i NLT, där han tog upp intressanta händelser i Lidköpings historia och skildrade människor som levt och verkat där. Hans skriverier älskades av många, lästes flitigt och blev ofta dagens samtalsämne i bygden. Han hämtade sitt vetande ur …

Läs mer

1980-1989

1980 Uranbrytning i Ranstad? Detta var året då kärnkraftsomröstningen ägde rum och statsminister Thorbjörn Fälldin var för den skull i Skara och talade för Linje 3, som på sitt program hade kärnkraftens avskaffande. Han påstod att Olof Palme med sin Linje 2, som innebar både avveckling och fortsatt kärnenergi, var inkonsekvent och hade naturligtvis inget …

Läs mer

1970-1979

1970 Duktiga handbollsflickor SSU-basen Bosse Ringholm gjorde ett besök på Såtenäs och fick som passagerare i en Lansen vara med om bombfällning ute vid Hattefuran. Han talade om för ett pressuppbåd, att han varit vapenvägrare, men just därför behövde information om det nya försvarsbeslut, som snart skulle fattas och han tillbakavisade bestämt misstankarna om att …

Läs mer

1960-1969

1960 Rådhuset brinner! Lidköpingsbor som på morgonen den 11 februari knäppte på radion för att höra på nyheterna drabbades av en chock. Gamla rådhuset stod i ljusan låga! Snabbt fylldes Nya stadens torg av nyfikna, som med sorg i hjärtat kunde konstatera faktum. Branden hade utbrutit mycket tidigt på morgonen och brandkåren hade varit snabb, …

Läs mer