2000-2002

2000 Tusen år sedan Sverige kristnades

Som alla svenskar fått lära sig i skolan så döptes Olov Skötkonung i Husaby omkring år 1000. Detta gav Svenska Kyrkan anledning att år 2000 i Husaby fira tusenårsminnet av Sveriges kristnande. Skara stift stod för arrangemang och värdskap under en påkostad tvådagarsfest.

Tidigt en junimorgon vallfärdade människor i mängder till jubileet, parkeringsplatser var det gott om liksom marknadsstånd, utställningar och försäljare av olika slag. Lastbilar med modern TV- teknik mötte riddare till häst, munkar, smutsiga tiggare i medeltidskläder och människor i folkdräkter, jeans, finklänning eller mörk kostym.

Höjdpunkten i firandet var den ekumeniska friluftsgudstjänsten som leddes av ärkebiskop K G Hammar och invigningen av det stenaltare som 300 församlingar lagt grunden till. – Jag lägger ned stenen för de ungas framtid, sade den unga Husabyflickan Clara Hansson, när hon med sin sten förde budskapet om en kristenhet utan gränser till kommande generationer.

Gudstjänsten präglades av glädje och musik och en specialskriven mässa, Toner från en källa, hade premiär. Där medverkade en pampig kör med över 300 medlemmar under ledning av kantor Helena Ambertsson och den sjöng för sex biskopar, flera domprostar och mängder av kyrkoherdar och för massor av komministrar och frikyrkopastorer och inte minst för ca 6000 vanliga människor.

Alla kunde sedan koppla av och lyssna till populärartister som Emrik Larsson, Rolf Wikström och Freddie Wadling, som sjöng sina versioner av andliga sånger. På kvällen ledde Skarabiskopen Lars-Göran Lönnermark en mässa i Husaby kyrka och Sigrid Storråda gick passagerarturer från Blombergs hamn.

2001 Vänern svämmar över

Hela hösten år 2000 steg Vänerns vattenstånd och stora arealer jordbruksmark översvämmades, vattnet bröt igenom gamla och nya vallar och sommarstugor, bryggor och vägar dränktes, trots att mängder av sandsäckar lagts ut som skydd. En prognos från SMHI den 4 januari 2001 hade föga tröst att ge. Vattenståndet var 45.60 cm över havet och en välkommen kyla hade tillfälligt fått höjningen att stanna upp. Men vid nederbörd och blidväder skulle Vänern åter börja stiga och en storm skulle få förödande konsekvenser.

Lidan hade också stigit över sina bräddar, kajerna i Lidköping stod under vatten och t o m en bit av torget var översvämmat. Källaren i Nordbankens hus vid torget låg under Lidans vattennivå och älvvatten pressades upp under huset. – Hela fastigheten är som en flytande båt, sade fastighetsskötaren Kenneth Gårdh förtvivlad. Ermans herrmode blev hårt drabbad och trots att personalen arbetade hårt med pumpar och vattendammsugare så ville deras lager av kläder i källaren gärna dra åt sig fukt och bli förstört. Firman tvingades därför till en för tidig realisation, som rönte stor uppskattning hos de klädmedvetna i Lidköping.

Så småningom drog sig Vänervattnet tillbaka, men det tog lång tid, ännu i maj var vattnet så högt, att vikingaskeppet Sigrid Storråda i Blomberg inte kunde sjösättas.

2002 Arn rider på Läckö

Med sina romaner om medeltidsriddaren Arn Magnusson har Jan Guillou vunnit en stor läsekrets. I Västergötland har böckerna åstadkommit något av en hysteri, men även från övriga Sverige har otaliga turister i fullsatta bussar vallfärdat till bl. a Årnäs, Varnhem, Skara och Axvall, där romanernas handling utspelas.

Ute på Läckö spelades det denna sommar en teaterpjäs som byggde på Arn-romanerna. Det var några glada amatörer från Falköping, som arbetat fram manus, skrivit musik och iscensatt föreställningen. I den uppenbarade sig kända figurer ur romanerna, flera av dem till häst och handlingen var både dramatisk och romantisk och drog en stor publik.

-Varenda föreställning har varit slutsåld och 4000 människor har sett pjäsen. Jan Guillou har godkänt bearbetningen, själv varit här och han var mycket nöjd med vad han fick se, säger Roger Karlén, som själv skrivit en del texter och också spelade Arn. Han berättar också, att planer finns på att sätta upp föreställningen på andra platser och att skådespelarna kanske återkommer med sin pjäs till Läckö år 2003.