Gengas, ransoneringskort, inkallelser och nazistskräck

Ungdomsbok berättar om den svenska krigsvintern 1941

Införd i NLT Oktober 2004

Det har nu gått nästan sextio år sedan Andra världskriget tog slut och Hitler begick självmord i sin bunker. För många svenskar är krigshändelserna oklara och diffusa och det beror till stor del på skolans bristfälliga historieundervisning. Den generation som minns kriget tunnas ut alltmera och det är därför angeläget att upplysa nya generationer om de hemska koncentrationslägren och den barbariska förföljelsen av judarna. Sverige och svenskarna stod ju utanför kriget men det påverkade oss i hög grad och det är också något som bör berättas. Läroböcker i all ära men ofta kan en litterär berättelse få större effekt. En sådan bok har nyligen kommit ut, den heter Den oförglömliga julen och är skriven av Per Danielsson, som har Lidköpingsanknytning.

Händelserna i boken utspelas vintern 1941 på en lantgård i en liten by i Värmland, med drag av Bullerbyn, och huvudpersoner är mellanstadiebarnen Anders och Britta. De bor på en lantgård med sin mamma och sina morföräldrar och saknar mycket sin pappa, som ligger inkallad vid norska gränsen. Norge är ockuperat av tyskarna och över gränsen försöker många norrmän att ta sig, ofta med fara för livet. En av bokens mest spännande episoder är när pappan med efter en hjältemodig insats lyckas rädda en ung norska med nyfött spädbarn undan tyskarnas kulsprutor och ilskna schäferhundar.

Hemma i byn är tillvaron lugnare även om en flykting dyker upp även här och göms undan på en höskulle av Anders och Britta. Livet i byn med missionskapell, byskola, lanthandel, timmerkörning, vedhuggning och kakelugnar är skickligt återgivet av författaren och en ung läsekrets får nyttig kunskap om vad gengas, ransoneringskort, permittenttåg och inkallelser innebar.

För äldre läsare kan mycket i boken läsas med igenkännandets glädje, även om den är avsedd som bredvid- eller upplevelseläsning för låg- och mellanstadiet. Den oförglömliga julen har uppenbara pedagogiska förtjänster, har ett lättbegripligt språk och skildringen av tidsatmosfären är träffsäker t ex oron för kriget, den starka kylan, snöskottningen, julgrisslakten, timmerkörningen med hästen Brunte och barnens ideliga ätande av smörgåsar och sörplande av mjölkchoklad.

De många och långa bibelcitaten tynger berättelsen, de upplevs säkert som onödiga och tråkiga av en yngre läsekrets och bokens teckningar hjälper inte till att stimulera fantasien, de verkar gråa, trista och intetsägande.