En Mariestadsbo full av idéer

Björn Berggren var i sin ungdom en duktig bordtennisspelare i Falkenberg och i Göteborg. Efter att ha flyttat till Mariestad blev han där idrottsledare och var tillsammans med Arne Norlander mannen bakom Mariestads dominans i svensk pingis under 60- och 70 talet. Hasse Alsér var då den klart lysande stjärnan med en rad SM-titlar och flera EM.

Tack vare sina engagemang inom bordtennisen lärde Björn känna många av tidens stora idrottsstjärnor. Många av dem saknade en rådgivare men fann i Björn, med hans kreativitet och goda kontakter, en pålitlig manager. Otaliga är de kända idrottsmän som Björn hjälpt med goda råd, till dem hörde bl a Ralf Edström, Torbjörn Nilsson, Ronnie Hellström, Lennart Hoa Hoa Dahlgren, Björn Nordquist, Frank Andersson, Bernt Johansson och Stellan Bengtsson. Björn lyckades också med konststycket att bli vän med sina stjärnor, till det bidrog att han alltid var ärlig och räddade många av dem från skumma lycksökare med tvivelaktiga kontrakt.

Det var också Björn Berggren som efter en snilleblixt skapade de s k Stjärnlaget, ett fotbollslag fyllt av kändisar. Med det turnerade han runt om i Sverige i närmare 30 år och intäkterna från alla matcher gick till arrangörerna. Spelarna, t ex Anders Eldebrink, Christer Garpenborg, Mikael Arvidsson, Mats Wilander, Per Togner, Shadrach Odhiambo och hundtratals andra fick bara resa och logi betalt men ställde gärna upp tack vare den kamratskap och goda stämning som alltid uppstod både före, under och efter matcherna.

En följd av dessa fotbollsmatcher blev att Björn Berggren kom att bli en av initiativtagarna till Svensk Fotbollsspelarförening, en facklig organisation som tog till vara spelarnas intressen. Det fick han beröm för under en fotbollsgala av självaste UEFA-bossen Lennart Johansson.

Björns insatser medförde naturligtvis att han själv blev en kändis, han medverkade i Tipsextra, gjorde TV-program med Bengt Alsterlind och Ingvar Oldsberg och syntes i vimlet med Ingemar Johansson, Björn Borg och den allestädes närvarande Bert Karlsson. Men Björns idéer räckte också till för att glädja Mariestadsborna. De gick alltid man ur huse när Björn ordnade Norsivaler, Eldfester, Mässor, Karnevaler eller den parkunderhållning som kallades Sommariestad.

En oförglömlig insats gjorde Björn också 1983 då Mariestad firade sitt 400-årsjubileum. Han var då jubileumsgeneral och hade ordnat festligheter med kungabesök, utställningar och massor av trevliga aktiviteter för stadens invånare. Mycket på grund av detta lyckade jubileum utsågs Björn senare till Turistchef i Mariestad. Hans kreativitet blommade ut även i denna nya roll. Han kläckte idéerna till Göta kanallopp för kanoter, Golfpaket runt Vänern och Cykelturism längs Göta kanal, som alla blev succéer.

Mätt på framgångar kunde Björn nu ha dragit sig tillbaka, men hans energi kom också att omfatta politiken och han var en av de Mariestadsbor som var missnöjd med den politiska situation som rådde i staden. Björn blev därför en av de ledande i det nya Mariestadspartiet, MAP, som vid valet 2002 gjorde sensation med att erövra 10 mandat i fullmäktige och bli kommunens näst största parti. Politiska realiteter gjorde att partiet inte fick så stor betydelse, men det hade ändå rört om i den politiska ankdammen och existerar fortfarande.

Björn Bergren drabbades för några år sedan av en allvarlig sjukdom men är nu frisk. Men att ta det lugnt har han inte förmåga till. Han verkar i stället för att förbättra pensionärernas villkor som ordförande i Mariestads SPF. Där har hans energi fått nya uttryck och hans kreativitet firar naturligtvis triumfer även där.

Björn Berggrens bok, Vad döljer sig bakom stjärnorna? bjuder på underhållande läsning och är rikt försedd med foton. En läsare förbluffas av allt det som Björn varit med om och alla de idéer som han fått och också omsatt i verklighet.

Björn Berggren: Vad döljer sig bakom stjärnorna? Numera preskriberat. 191 s