De gamla västgötastäderna

Generationer av studenter från Västergötland har kunnat beundra de målningar som pryder festsalen i Västgöta Nations hus i Uppsala. De är målade 1901 av konstnären Carl Olof Barthels ( 1869 – 1945 ) i samband med restaureringen av nationen och föreställer elva städer i Västergötland och dessutom Husaby, Varnhem, Axvall och Trollhättefallen. Barthels har utgått från Erik Dahlbergs Sueciaverk, ändrat med varsam hand och färglagt. Samtliga dessa målningar kan nu för första gången beundras i en nyutkommen bok. Den heter på Hendecapolis VisiGothia eller på svenska De elva städerna i Västergötland. Boken beskriver också i ord det författaren Harald Ullenius ansåg viktigast att nämna om städerna och är utgiven av Föreningen för Västgötalitteratur. Ullenius manuskript från 1714 förvaras i Skara Stifts- och landsbibliotek och har nu efter 295 år äntligen tryckts med inledning och kommentarer av den lärde Benny Jacobsson.

Harald Ullenius var född 1669 i Böne församling, var bondson med läshuvud och fick därför studera i Skara och Uppsala. Efter flera år som informator för adelsynglingar kunde han disputera på ämnet Om hebréernas heliga eld och prästvigas 1701. Han tjänstgjorde sedan som regementspräst vid Västgöta-Dals infanteriregemente innan han 1711 blev kyrkoherde i Järpås. Där stannade han till 1715, då han flyttade till Timmele. Där dog han 1731.

I Järpås trivdes Ullenius bra, där tyckte han att det fanns hedersamt folk som gav gässlingar och mycket säd i tionde. Prästgården låg högt och vackert och därifrån kunde han se 33 kyrkor. Det är under tiden i Järpås som Ullenius skriver manuskriptet till boken om de elva västgötastäderna. Beskrivningarna av städerna följer en mall, först härleder han namnet, sedan räknar han upp viktiga byggnader, stadens omgivningar och dess kyrkoherdar. Det hela blir alltså ganska schablonartat. Om Lidköping nämns det att staden fått sitt namn av Lidan, att släkten De la Gardie betytt mycket för staden och att den är uppdelat i Gamla och Nya staden. Intressant är att Ullenius skriver att det finns ett fängelse i Nya staden, kallat Lidköpings torn. Han prisar också prosten Jonas Rudberus som byggde upp en ståtlig kyrka med ”härligt innandöme”.

Ullenius originaltexter återges i slutet av boken och där finns också förteckningar över flera av Ullenius manuskript, liksom använda källor och litteratur. Det är värdefullt för forskare men vanliga läsare kommer nog främst att glädja sig över de vackra färgfotografierna av Västgötastäderna. De är tagna av Västgöta nationsfotograf, Ted Isaksson från Tidan, numera nationens förste Kurator.

Harald Ullenius, Hendecapolis VisiGothia eller De elva Städerna i Västergötland. Med inledning och kommentarer av Benny Jacobsson.