Slott och herresäten i Västergötland

Under en lång följd av år har Västergötlands Fornminnesförening gett ut sin tidskrift. Den har på senare år haft olika teman och det är fallet även med den senaste utgåvan. Den här gången har man kallat sin tidskrift, som mer påminner om en bok, Från borg till julmarknad – slott och herrgårdar i Västergötland. I den beskrivs en mängd herresäten både i Skaraborg och Älvsborg och det görs av skribenter som verkligen behärskar sina ämnen. De har också kunnat förse boken med ett otal bilder, i färg och svartvitt, och text och illustrationer samverkar till att göra boken synnerligen läsvärd.

De västgötska herrgårdarna ligger vackert utströdda i landskapet och de har alla en intressant historia och lever var och en ett liv även i nutid. Många ägnar sig åt ett traditionellt skogs- lantbruk, t ex Mariedal, Ryfors och Lagerfors medan andra har blivit turistmål tex Torpa stenhus, Stola och Gunnebo. Under århundraden har de bebotts av färgstarka människor, de har härjats av brand och krig och där har tillverkats brännvin, tegel, ost eller sågats virke. Allt detta får läsaren en god uppfattning om. Men dessa verksamheter har nu i många fall utbytts mot restaurangverksamhet, golfbanor och julmarknader och bokens herresäten är, tack vare detta och inkomster från traditionellt jordbruk, alla väl underhållna. Antalet anställda är dock inte längre så många som förr, då grevarna styrde och ställde med hård hand över statare, drängar, pigor och torpare. Den gamla goda tiden var inte alltid så god, det framgår tydligt..

Både infödda västgötar och turister har mycket att lära av boken och den går utmärkt att använda som resehandbok.

Som traditionen bjuder avslutas boken med något som kallas Aktuellt antikvariskt. Där kan man bl a läsa om Skalunda hög och få kunskap om de senaste metoderna att undersöka fornlämningar, det sker nu med geoteknik, georadar och sondborrningar.

En trägen odlare presenteras också, det är Hanna Biljer i Broddetorp som värnar om gammaldags potatissorter, hon har mer än 100 sorter i sitt potatisland.

Intressant är också artikeln om Lagerhuset i Vara. Det byggdes 1918 och skulle då ha till uppgift att lagra spannmål i beredskapssyfte. Nio lagerhus byggdes i Sverige och de ritades av arkitekten Gunnar Asplund, som senare blev berömd och känd för Skogskyrkogården i Stockholm och berömd för Stockhoms stadsbibliotek.