Konstnären Göte Hultqvist hyllad med bok

Under mer än trettio år var Göte Hultqvist en uppskattad konstnär, pedagog och profil i Lidköping. Vägen till Lidköping var dock långtifrån rak, från den småländska hembygden ledde den honom först till Stockholm, Göteborg och Frankrike. I Stockhom studerade han på Bergs reklamskola och på målarskolor med Otte Sköld och Åke Pernby som lärare. Studierna ledde fram till att han 1957 kom in på Valands konstskola i Göteborg. Där utbildade han sig i fyra år och eftersom hustrun Inga-Karin fått lärartjänst i Lidköping veckopendlade Göte därifrån till Göteborg.

Göte bor numera i Linköping och åttioårig har han denna höst haft en retrospektiv utställning i Eksjö, där hans konstnärsbana började. Till den utställningen har den mångårige vännen Stig Lundström, med rötter i Lidköping, skrivit en rikt illustrerad vänbok som ger en god bild av Hultqvists konstnärskap. I boken ges goda exempel, oftast i färg, på den konstnärliga utveckling som Hultqvist haft och en sparsmakad och sakkunnig text berättar om konstnärens liv, hans läromästare och hans mångsidighet.

Under sin tid i Lidköping var Hultqvist lärare i den målarskola som startade i Pomonahuset. Han hade där under sex år flera hundra elever, som fick de första grunderna i konstnärligt skapande. De kan säkert alla berätta om lärarens entusiasm och glädje som lätt smittade av sig på eleverna. Samtidigt som han undervisade fortsatte Hultqvist sitt eget konstnärliga skapande och han sökte gärna sina motiv i Lidköpingstrakten. I boken återges t ex en akvarell från Villa Giacomina, en blyerts föreställande Östra skolan och en olja kallad Utanför Lidköping.

När striden 1979 stod het om det gamla varmbadhusets rivning kämpade Hultqvist för att det skulle förvandlas till ett konstens hus, men han och alla andra esteter i staden fick finna sig i att de hungriga grävskoporna kastade sig över den vackra jugendbyggnaden.

Konstnärer sluter sig ofta samman i nätverk i hopp om att samarbete skall ge positiva effekter på olika sätt. I Lidköping bildades därför 1991 Lidangruppen med Göte Hultqvist som en av initiativtagarna. Den hade till uppgift att främja konstnärlig verksamhet och ordna utställningar och har under åren betytt mycket för konstlivet i Lidköping.

Hultqvist har enligt vänboken gjort sig känd för att skapa sig en egen bild av verkligheten och för att vara en målare med stor självkritik och öppen för dagens strömningar. Han har också fått lovord för sin perfektionism och kvalitativa jämnhet i allt han ställer ut. Noteras bör att han aldrig fått en negativ recension, vilket är få konstnärer förunnat. Ändå har han haft ett hundratal utställningar.

Stig Lundström verkar i sin vackra och behändiga bok ge läsarna en sann bild av en ambitiös och begåvad konstnär.