Historisk roman från Trollhättan

Västergötland har en spännande historia och den är väl dokumenterad i faktaböcker av skribenter och forskare. Romaner som skildrar olika epoker i landskapets historia är det däremot inte lika gott om. Det är därför alltid glädjande när en historisk västgötaroman ges ut och det har hänt i vår. Och den gör inte läsaren besviken, handlingen är förlagd till 1850-talets Trollhättan, heter Fritt fall och författare är Allan Johansson. Han har omsorgsfullt satt sig in i hur livet tedde sig för invånarna i det dåtida Trollhättan och skildrar personerna och miljöerna med omsorg, inlevelse och sakkunskap. Johansson har ett förflutet som journalist i Trollhättan och det gör att han verkligen känner sin stads historia och har förmåga att skriva på ett medryckande sätt och på ett korrekt och lättflytande språk.

På romanens tid var Trollhättan en liten stad, med bara få industrier, men med dånande vattenfall och en kanal med flera slussar. Turister hade dock hittat till fallen och bodde och åt och drack flott på Grand Hotel, där anställda guider tog hand om dem.

Huvudpersoner i romanen är familjen Andréasson med pappa Edvin, sönerna Johan och Oscar, mamma Josefina och fyra yngre barn. De lever på ett torp strax utanför Trollhättan och har det mycket fattigt. Sedan en björn dödat deras enda ko är pappan tillsammans med småpojkarna Johan och Oscar tvungna att söka sig till Trollhättan för att hitta arbeten. Edvin får försörja sig som smed, Johan som guide och arbetare medan däremot Oscar ger sig av till sjöss. Deras tillvaro och liv skildras i romanen och det ger tillfällen för författaren att brodera ut sin berättelse med upplevelser och äventyr och att tillhandahålla genuina tidsbilder. Oscar är den som upplever mest, han är nära att omkomma i en storm, blir bortrövad till slavarbete i England och tvingas ta sig fram som tiggare i New York.

Romanen innehåller också en liten kärlekshistoria, en skildring av en dramatisk vargjakt, en fin tidsbild av den dagliga livet i en torpstuga och den begynnande fackliga medvetenheten på Edvins och Johans verkstäder.

För Västgötar i allmänhet och Trollhättebor i synnerhet bjuder Allan Johanssons roman Fritt fall på trevlig och spännande läsning och den är ett värdefullt bidrag till den historiska romanfloran i Västergötland.

Allan Johansson, Fritt fall. Johanssons Förlag AB. 416 s