Uppfinnaren John Ericsons tragiska kärlekshistoria

Ännu ett kapitel om släkten Odhner.

Införd i NLT april 2000

När kyrkoherdefamiljen Odhner 1840 flyttade in i Medelplana prästgård saknades en familjemedlem, nämligen den femtonårige fostersonen Hjalmar Ericson. Denne var för tillfället ute på arbete vid Trollhätte kanal, han tänkte nämligen utbilda sig till ingenjör precis som sin far. Fadern hette John Ericson och hans namn skulle snart bli världsberömt på grund av geniala ånglokskonstruktioner och skapandet av världens första pansarbåt.

John Ericson hade efter sitt arbete vid Göta Kanal börjat som löjtnant vid Jemtlands Fält Jägare Corps och där blivit förälskad i den vackra Carolina Lilliesköld och hon i honom. Frieriet tillbakavisades dock av Carolinas far, John var ofrälse och saknade förmögenhet. De unga var förtvivlade men fadern var obönhörlig. Deras brev beslagtogs och de förbjöds att träffa varandra.

Några månader efter frieriet stod det dock klart att Carolina väntade ett barn. Fadern beslöt att detta skulle födas i hemlighet och adopteras bort; skandalen måste tystas ned. John Ericson fick inget veta, barnet föddes och i födelseboken kom det att stå: ”Moder okänd, 19 år. Fader okänd”. Carolina var naturligtvis olycklig och i sin nöd vänder hon sig till John Ericsons syster och bror. Dessa ingriper, tar hand om barnet och kyrkoherdefrun gör det till sitt fosterbarn. För att dölja härkomsten får barnet, som döpts till Hjalmar, senare namnet Elworth, E för Ericson, l för Lilliesköld och worth efter en roman av Walther Scott. Hjalmar får en lycklig barndom, och så småningom får naturligtvis pappan veta om sonens existens, men han är då utomlands och kan bara bistå med lite pengar och utbildningsråd.

Carolina Lilliesköld fick inget lyckligt liv, hon blev bortgift med en sträng och fordrande professor i Uppsala. Som bröllopspresent från den elake fadern fick hon en hel bunt oöppnade brev från John Ericson, och det var naturligtvis ingen bra början på hennes äktenskap. John Ericson gjorde karriär i USA och blev både berömd och förmögen men kunde aldrig glömma sin ungdomsförälskelse; han dog ogift.

Hjalmar Elworth kom att bli en duktig ingenjör, till slut överdirektör vid Statens Järnvägar och han brevväxlade med sin far. Bara vid ett enda tillfälle träffades de; Hjalmar gjorde på tjänstens vägar en resa till USA och han blev då mycket väl mottagen av sin far. John var då 75 år och Hjalmar 52.

När John Ericson dog och hans stoft på en amerikansk ölogsman överfördes till Sverige var det starkt ifrågasatt att han skulle få sin sista viloplats på Medelplana kyrkogård bredvid sin mor. Så blev inte fallet, ett ståtligt mausoleum uppfördes i stället över hans grav i Filipstad, hans hemtrakt.