Kategori: Lidköping under 100år

1903-1909

1903 Sockerbruk 1800-talet medförde ett genombrott för industrialismen i Sverige. I Lidköping hade det dock gått trögt med fabriksetableringar. LMV grundades visserligen redan 1875 men förde en något undanskymd tillvaro; ekonomiska problem dök ständigt upp. Runt sekelskiftet började dock allt fler industrigrundare inse Lidköpings goda läge med hamn och järnväg och fabriker växer upp som …

Läs mer