En klimatsmart stadsdel

Sedan länge har Frihamnen och Värtaområdet i Stockholm präglats av sjöfarten. Där har finlandsfärjor lagt till, olja lagrats och varor lastats och lossats av fartyg från alla världens hörn. Numera har Värtahamnens magasin tagits i bruk av auktionsverk, SVT, Börsen eller blivit till kommunal konsthall. Containertrafiken har gjort dem onödiga för sjöfarten.

Skriftställaren Stig Lundström, som har hedersuppdraget som ordförande i Lidköpingssällskapet i Stockholm, har drivit ett antikvariat i Värtaområdet och därför varit medlem i företagarföreningen där. Föreningen har gett ut ett medlemsblad och i det har Stig skrivit artiklar under flera år. Dessa har han nu samlat i en bok, som kommit ut i dagarna. Artiklarna är oftast kulturhistoriska tillbakablickar, som förklarar Värtans forna betydelse och dessutom tecknar porträtt av dem som verkat där. Flygpionjären Carl Cedersrtöm, Herman Göring, Stieg Trenter och Hasse och Tage är några av dem Boken är intressant, välskriven och fylld av vackra foton, de flesta i färg.

Boken innehåller dock inte bara tillbakablickar. Värtaområdet ingår nu i en ny stadsdel, kallad Norra Djurgårdsstaden. Den kommer att bli ett av Stockholms attraktivaste områden, med tiotusentals bostäder och ca 30 000 arbetsplatser. Alla hus kommer att vara klimatsmarta, med tillvaratagande av överskottsel, matavfall som blir till biogas och avloppsvatten som återanvänds till gödning. Biogasbåtar, cykelvägar, spårvagnar och laddningsstolpar för elbilar hör också till det ekologiska tänkandet. Självklart kommer våtmarker och urbana dammar att byggas som skydd mot framtida stor nederbörd.

Projekt Norra Djurgårdsstaden ingår i Clinton Climat Initiativ, som globalt stöder miljö- och klimatarbete och redan har internationelle experter uttalat sitt gillande för det nya ekologiska tänkandet i Stockholm och kommit på studiebesök.

I Lidköping håller också ett hamnområde på att förvandlas till bostads- och företagarmiljöer och stadens styrande har säkert en del att lära av utvecklingen i Värtaområdet. Men det ekologiska tänkandet har man kanske redan beaktat. Annars är det hög tid.

Böcker: Stig Lundström, Värtan. Från förr och idag.64 s