När Gud i natten stimmar och kommer med färjan

Bok berättar om hur psalmtexter missuppfattats av barn

Införd i NLT Juni 2003

Under långa tider har barn frimodigt sjungit psalmer fastän texterna ibland har varit så gott som obegripliga för dem. En flicka undrade till exempel: -Kor kan väl inte sjunga? Detta efter att ha hört en av Martin Luthers gamla psalmer, den med texten: Nu mänskors röst och änglars kor/Lovsjunge den i höjden bor. Ett annat barn sjöng med inlevelse om sitt hallonland fastän originaltexten löd: O Gud, Fader, Son och Ande/ Dig ske pris i allo lande. Och en pojke på västkusten sjöng med sin klara röst om en fjärran Gud som liksom alla andra resande kom till ön med färja och därför också nämndes i en psalm; Bereden väg för Herran/han kommer han med färjan.

I vår har det kommit ut en trevlig bok om hur barn vantolkar och gör om psalmer efter sitt eget huvud. Det har blivit en roande och humoristisk bok, som ofta får läsaren att skratta högt mitt under läsningen. Författare är Birgitta Rudberg, hon tillhör den bekanta prästsläkten Rudberg och har samlat sitt material genom att i lokaltidningar och regionalradio efterlysa exempel på barns missförstånd av olika psalmtexter. Hon fick ett oerhört gensvar, telefonen ringde, faxen glödde och brevbäraren kom med högar av brev. Många människor kunde berätta om egna och andras missuppfattningar och olika personliga tolkningar av texterna. Av detta väldiga material har det nu alltså blivit en bok, den heter: Det är saligt att samla citron och andra psalmer som vi missförstått. Boktiteln syftar på den missuppfattade texten i den gamla läsarsången: Det är saligt att samlas i tron, naturligt nog ofta kallad Citronsången.

Birgitta Rudberg är barnfödd i Skaraborg och många av hennes exempel kommer därför helt naturligt från hennes gamla hemtrakter. I sockenkyrkorna på slätten sjöng menigheten ofta melodierna långsamt och släpigt, varför Guds lilla barnaskara där gärna uppfattades som trögare i stället för tryggare.

En lärarinna i Skövde fick en gång frågan från en pojke: – Fröken nu har vi sjongit om Vara och Skara i flere vecker. Kan vi inte sjonga om Skövde nån gång? Han irriterades av texten i sången så som han uppfattat den: Tryggare kan ingen Vara än Guds lilla barn i Skara. Hönsapsalmen kallades i Skaraborg psalmen Bred dina vida vingar och det berodde på att man sjöng vita vingar och då fick associationer till en beskäftig hönsmamma som skyddade sina kycklingar.

Barn är rationella och deras tolkningar av ord är ofta logiska och tänkvärda. Författarinnan berättar om en egen upplevelse; hon fick på hösten bara plocka de nedfallna, mogna och goda päron som låg på marken i prästgården. Hon tyckte därför inte att det var konstigt att en psalm diktats om detta; hon sjöng nämligen När morgondaggens päron falla i stället för originaltextens pärlor. Och Birgittas bror sjöng länge hojtande i stället för hotande i Vår Gud är oss en väldig borg; det tedde sig självklart för honom att det väsnades när Mörkrets förste stiger ned/ hojtande och vred.

Ett barn uppfött i en from hotellmiljö sjöng inte med psalmisten: Upplåt vart hemligt rum utan i stället enkelrum, hotellet fick nämligen större inkomster då. Ett barn till en jägare som var van vid faderns alla uppstoppade jakttroféer sjöng därför, sedan han i koret sett bilden av Jesus, inte om den uppståndne Jesus utan oskuldsfullt om den uppstoppade.

Och varför frågade ett barn, ska man lämna salt efter sig när man har gått över floden?

Det hade gjort en egen tolkning av frikyrkosången: När du går över floden går du ensam/när du går över floden lämnas allt. Bokstaven s kan ibland ställa till det. Det visas också av följande missförstånd.

– Där Gud i nattens timmar lugnt vilar uppå strå, uppfattade en liten gosse som : – När Gud i natten stimmar. Eftersom han bodde på landet tänkte han då på att Gud hoppade i höet och därför blev så trött att han ibland måste sätta sig och vila på några strån.

Fler roliga, tänkvärda och underhållande barnatolkningar av psalmtexter kan lätt hittas i Birgitta Rudbergs bok, som också är försedd med trevliga teckningar av hennes mormor, Signe Hemberg och hennes far, Yngve Rudberg.

Birgitta Rudberg; Det är saligt att samla citron och andra psalmer vi missförstått.

Bokförlaget Libris, 223 sidor.