Skaraborgsk radioman berättar minnen i bokform

Gamla miljöer och originella människor skildras med värme

Införd i NLT December 2004

Under mer än 40 år har Claes Astin varit radioman. Han har farit runt med mikrofon och bandspelare och gjort hörvärda och uppskattade program av olika slag. Nu har han skrivit ned en del av sina många radiominnen och ger lagom till jul ut dem i bokform. Han har kallat boken Hämtat ur mitt minne och i den skildrar han glömda miljöer och tecknar ömsinta porträtt av särpräglade Skaraborgare. Som regel har Astin haft kamera med på sina inspelningsresor och de många vackra färgbilderna i boken visar med all önskvärd tydlighet att han också är en skicklig fotograf.

Claes Astin har som radioman haft en beundransvärd förmåga att hitta genuina människor att intervjua och han har med försiktigt småprat på god västgötska fått dem att berätta personligt och öppet om sina minnen, glädjeämnen och bekymmer. Detta går igen också i boken, Astins personliga röst hörs från boksidorna när han ställer sina frågor och när han beskriver de ladugårdar, kök, finrum och verkstäder där intervjuerna ägt rum.

Efter handelsutbildning hade Mariestadsbon Astin tänkt sig en framtid som tjänsteman inom industrin men inköpet av en bandspelare 1954 ändrade hans planer. Han insåg snabbt vilka möjligheter ett radioreportage innebar, vindsus, regn, vågskvalp, skratt, verktygslammer och ladugårdsljud kunde ge en autentisk bakgrund till intervjuer. Astin började sin radiobana i Västmanland men via lyckosamma tävlingar, utlysta av Radiotjänst kunde han så småningom börja extraknäcka i P 2 när det startade. Och då Radio Skaraborg började sända kom Claes Astin att göra sig omistlig där och det är han ännu, fastän han nu nått pensionsåldern.

Många radiolyssnare har under åren glatt sig åt dikterna som Astin gärna läser. De är ofta tänkvärda, ibland stämningsfulla och inte sällan humoristiska. Många återfinns i boken. John Liedholm, den poetiske garnhandlaren i Falköping, signaturen Jönn, är säkert en av Astins favoriter, som läser hans dikter med inlevelse och på vacker västgötska och verkar njuta av det; det gör också hans lyssnare. De må nu sitta framför sina radioapparater, trängas i en samlingssal eller lockats till en bygdefest. Astins popularitet gör nämligen att många gärna vill han honom som dragplåster till fester av skilda slag, till årsmöten och föreningsstämmor. Och där kan han på sitt fängslande sätt berätta om sina inspelningar och också krydda sina framträdanden med en genuin västgötahistoria.

I den nyutkomna boken låter Astin en rad Skaraborgare av båda könen passera revy. I ett kapitel uppträder den gamla cirkusartisten Bertil Johansson från Sparlösa. Han berättade för Astin om den unika runstenen och om socknens kamp för att den inte skulle hamna på Historiska museet utan få stå kvar i Sparlösa. Och det lyckades, tack vare hembygdsföreningens envishet och de ilskna talkörer som mötte representanten från Riksantikvarieämbetet vid hans besök. Som ett stolt bevis på bygdens intresse och känsla för sin historia tronar nu den märkliga runstenen under tak i eget hus på kyrkbacken och är ett riksbekant turismål.

Lidköpingsbor kan i boken glädja sig åt att den kända hattmodisten Elisabeth Örnehage ägnas ett eget kapitel, där hon berättar om hattar, modets växlingar och lite om sig själv. Kvinnor förekommer ofta i Astins bok, han uppskattar de kvinnor som för värdefulla traditioner vidare, de må nu väva, knyppla, dikta eller sjunga. Och Hanna Biljer i Bolum berättar med stolthet om sina potäter, hon odlar 160 sorter, helst sällsynta t ex Ledsjö Gul, Rosamunda och Dalslands Blå.

Claes Astin har sina rötter i Vadsbo och många av hans porträtt kommer därifrån, bland dem den siste knallen, boende i Säckestad, den munvige auktionsutroparen Valdemar Fredriksson från Hassle och den befarne skutskepparen Adolf Johansson från Bromö. Flera av bokens Skaraborgare kommer säkert Astins trogna lyssnare ihåg från radion och kan nu glädja sig åt att åter få träffa dem. Läsare som av olika anledningar missat radioprogrammen kan ändå njuta av Astins utflykter i förflutenhetens landskap och åt de vältecknade porträtt av jordnära och äkta människor som han hittat vid sina färder, ofta bortom turiststråk och allfarvägar.

Hämtat ur mitt minne.
Bilder och berättelser av Claes Astin.

Stenberg- Schentz förlag. 175 s