Örnen

Bryggeriet som blev hotell

Införd i NLT april 2002

Efter åratal av förfall och upprepade rivningshot har nu hotell Örnen likt en fågel Fenix rest sig och fått ny gestalt. En pietetsfull restaurering har snart genomförts och för alla Lidköpingsbor känns det glädjande; den vackra byggnaden utgör ett omistligt inslag i stadsbilden.

Örnen har en lång historia, från början var där bryggeri men den verksamheten lades ner 1909 och fastigheten blev hotell och restaurang. Länge gick där muntert till men på senare år har huset stått tomt och tyst och mer och mer började det likna ett spökhus.

Flyrinska svagdricksbryggeriet

Bryggerierna tillhör Lidköpings äldsta industrier och 1886 står Hilmer Flyrin och Alfred Karlsson antecknade som ägare till ett litet svagdricksbryggeri, som emellertid också framställde öl och lite skrytaktigt kallade sig Lidköpings Bayerska Bryggeri. Dominerande öltillverkare i staden var Lidköpings Bryggeri AB, som emellertid ofta drabbades av ekonomiska kriser och just 1886 hotades av konkurs. Den nyanställde bryggmästaren Haldan Nilson Dag tillsammans med kompanjonen Linus Westberg beslöt därför några år senare att starta eget och de köpte därför Flyrins rörelse vid Älvgatan. Deras bedömning var att Lidköpingsbornas törst gott kunde bära två bryggerier.

De bägge kompanjonerna började djärvt med att satsa stora pengar i ett nybygge på tomten där Flyrin hade haft sin verksamhet och 1892 kunde de inviga sina nya moderna lokaler. Lidköpings Bayerska Bryggeri hette deras företag en kort tid men det ändrade snart namn till Bryggeriet Örnen.

Bryggerifusion

Lidköping hade nu två ungefär lika stora bryggerier, som konkurrerade hårt om Lidköpingsbornas behov av malt – och läskedrycker. En ölskatt infördes 1903 och den blev genast kännbar för många bryggerier. Åter stod Lidköpings Bryggeri AB inför ett konkurshot. Bråk på bolagsstämmor, gräl på styrelsemöten och avhopp av ledande befattningshavare blev följden och detta gjorde att direktörerna Nilson Dag och Westberg på Bryggeriet Örnen kunde komma över aktiemajoriteten i konkurrenten. Där satte de genast igång med framgångsrika rationaliseringar, installerade elektriskt ljus, beställde nya pannor hos LMV, byggde om och de drev under en tid båda bryggerierna jämsides.

Efter några år förstod de dock att ett måste läggas ned och det kom att bli Örnen. Bryggeriutrustning och många anställda kunde föras över till Lidköpings Bryggeri och i fusionsvillkoren stipulerades att Örnens fastighet i fortsättningen inte fick användas för bryggeriändamål. I styrelsen för det nybildade bryggeribolaget satt förutom direktörerna Nilson Dag och Westberg också lasarettsläkare Lundgren och hovmarskalken Klingspor.

Hotell Örnen

Den nya bolagstyrelsen fick i uppdrag att göra Bryggeriet Örnens fastighet räntabel och det löstes delvis genom att två tomter avstyckades och såldes till direktörerna Nilson Dag och Westberg. De kunde där uppföra påkostade och slottsliknande villor, Nilson Dag byggde det nuvarande Odd Fellow- huset på Älvgatan och Linus Westberg villan på Esplanaden 2. Själva bryggeriet beslöt man bygga om till hotell och det skedde 1911 – 1912. Resultatet blev lyckat, med en vacker interiör och en originell fasad, allt präglat av tidens stildrag, jugend och nybarock.

Hotell Örnens restaurang fick turligt en flygande start, ett av stadens mest frekventerade hotell, Svea, brann nämligen ned 1911 under dramatiska och tragiska omständigheter och dess spriträttigheter överfördes då till hotell Örnen.

Bryggeriet Örnens ölkällare med sin karakteristiska trappstegsgavel byggdes 1918 om till biografen Örnen; den bytte sedan namn till China.

I dag finns tyvärr inga bryggerier kvar i Lidköping, bara bryggerifastigheterna har bevarats; Lidköpings Bryggeri AB sedan 1970-talet som frikyrkobyggnad vid hamnen och nu har alltså det gamla Bryggeriet Örnen återuppstått som hotell vid Älvgatan.

Ytterligare ett minne av Bryggeriet Örnen existerar dock; på Systembolaget finns att köpa ett starköl med örnsymbol på etiketten, kallat Eagle Beer, ursprungligen framställt i Lidköping och namngivet efter Bryggeriet Örnen.