Gullspångsaktierna -I

John Hedin – mannen bakom Lidköpings goda ekonomi. Initiativtagare till Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors.

Införd i NLT juli 2000

Lidköping är en rik kommun,den har sålt sina aktier i Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors för 1, 8 miljarder och sedan klokt placerat pengarna för att få god avkastning på dem.Kommunen kan därför då och då ge behövande styrelser och nämnder extra pengar, som säkert används väl.Lidköpings goda ekonomi är väl känd men vad detta beror på är mindre bekant.Naturligtvis finns det en historisk förklaring och den är både spännande och dramatisk.

Allt började med att en ung civilingenjör,JohnHedin,1897, anställdes på Lidköpings Mekaniska Verkstad.Han hade erbjudande om arbete även i Stockholm,men valde Lidköping därför att han där lättare kunde komma ut till en skjutbana;Hedin var nämligen entusiastisk skytt.

Han var också en duktig ingenjör och kom snart underfund med att man i verkstaden gjorde alltför många produkter,alltifrån ångmaskiner och lok till plogar och spottkoppar.Hedin rationaliserade snart verksamheten,införde serieproduktion och fabriken blev under hans ledning mer och mer lönsam.Efter några år stod han som ägare till LMV,som då började specialisera sig på verktygsmaskiner.Men för att fabriken skulle kunna följa med i utvecklingen krävdes elektrisk kraft.Den ångmaskin som drev Mekens maskiner var ineffektiv och felaktigt placerad.En satsning på den moderna elenergin ansåg Hedin absolut nödvändig.

Planer på elkraft.

1904 träffade Hedin en ung ingenjör från ASEA som var specialist på elkraft.De avslutade dagen på Stadts punschveranda och då passade Hedin på att fråga vad det skulle kosta att dra el till Lidköping från Trollhättefallen,som just då väntade på utbyggnad.ASEA-ingenjören drog fram sin räknesticka och snabbt kom han fram till ett belopp som verkade lågt och rimligt.Alldeles för lågt skulle det visa sig. Hedin blev intresserad,men Trollhättefallens utbyggnad kom att dröja och bli försenat genom att riksdagen först måste diskutera och fatta beslut;staten hävdade nämligen viss äganderätt.

John Hedin försökte då i stället intressera kvarnägare i Flian för att få dem att bygga om sina fall för elproduktion.Detta gick dock inte,kvarnägarna anade guld och gröna skogar och begärde rena fantasisummor för att upplåta eller sälja sin vattenkraft.Detta fick till följd att John Hedin kastade sina blickar mot Gullspångsfallen uppe i norr,trots att de egentligen låg för långt bort.

Munkfors-ett alternativ?

John Hedin hade fått gehör från Lidköpings stad för sina planer angående elkraft.Stadens styrande insåg att el var framtidens energi och framför allt stadsfullmäktiges ordförande,lasarettsläkaren P J C Lundgren,stödde Hedin.Men varken LMV eller Lidköpings stad kunde ensamma gå iland med det kostsamma projektet att bygga ut Gullspångsfallet.

Hedin tog då kontakt med andra elintressenter,nämligen Hällekis Cementfabrik och Katrinefors Pappersbruk i Mariestad,dessa industrier låg ju så att säga på vägen mellan Gullspång och Lidköping.Talan för dessa fabriker kom att föras av baron Carl Klingspor på Råbäck och av disponent Gustaf Grevilli i Mariestad.De tre herrarna kom dock först in på ett sidospår.

En grosshandlare William Olsson erbjöd dem aktier i ett av honom startat elbolag,som skulle få kraft från Munkforsen i Letälven,belägen strax norr om sjön Skagen.Kraftintressenterna från Skaraborg misstänkte dock att Munkforsen inte skulle räcka till för all den kraft de var i behov av. De fortsatte därför att i hemlighet rikta blickarna mot Gullspång.

Intrigspel.

Ägare till Gullspångsfallen var Bofors bruk,som dock inte var intresserat av att sälja.Till slut gav dock Bofors med sig och John Hedin och disponent Grevilli fick fallen på hand efter att ha förskottsbetalat 100.000kr.Denna summa skulle inte återbetalas om staten gjorde anspråk på vattenfallet,äganderätten var nämligen något oklar.En utredning visade dock att kronan inte hade någon äganderätt till fallet och Hedin och Grevilli kunde dra en lättnadens suck;de hade lyckats i sin djärva satsning.

Nu kunde ett kraftbolag kanske bildas och William Olsson,John Hedin och Gustaf Grevilli möttes därför i Stockholm på hotell Rydberg,inom parentes grundat av lidköpingssonen Abraham Rydberg.Den förhandlingsvane Grevilli öppnade mötet med att fråga om Olsson kunde leverera kraft från Munkfors till Mariestad och Lidköping till ett billigare pris än som tidigare kalkylerats.

-Nej,det går inte för sig ,svarade Olsson.-Jag kunde väl tro det,svarade Grevilli,därför har Hedin och jag köpt Gullspång ,så nu kan du få köpa el billigt av oss.

William Olsson var ställd men fann sig snabbt.-Får jag vara med? frågade han.-Vi bildar ett bolag, Gullspång-Munkfors.Så blev det också,kalkyler gjordes upp och vid kaffet,punschen och cigarrerna målades en ljus framtid upp för det kommande bolaget.

Föga anade herrarna de svårigheter som också väntade dem.

Gullspångsaktierna -II