Rudolf Söderberg – en känd ornitolog från Lidköping

Skrev böcker om Hornborgasjön och Sveriges fåglar

Införd i NLT september 2006

Många vårar, somrar och höstar på 1890-talet kunde en äldre man och en skolpojke ses vandra tillsammans utmed Lidans branter och Kinnevikens stränder. De var fältmässigt klädda och utrustade med ryggsäckar, kikare och stövlar och intresserade sig särskilt för fåglellivet. Den äldre mannen var konstnären, målaremästaren och konservatorn Ulrik Strömberg och ynglingen var överlärare Joel Söderbergs son Rudolf. De hjälptes åt att fånga fåglar som sedan stoppades upp, de samlade ägg till sina samlingar och studerade fåglarnas flyttsträck och rastplatser. Runt Lidköping fanns ett rikt fågelliv, särskilt vårar och höstar, de bägge ornitologerna kunde dåobservera olika snäppor och spovar, kustpipare, sjöorrar, prutgäss och flera andra, ovanliga fåglar.

Rudolf Söderberg gick i Realskolan i Lidköping men fortsatte som tonåring studierna i Skara gymnasium. Där blev han långtifrån någon mönsterelev, fågellivet i Hornborgasjön lockade honom mer än läxplugg och han skolkade ofta för att göra utflykter dit. Hans betyg i biologi, teckning och svenska var dock utmärkta och kom att betyda mycket för hans senare utveckling som författare och vetenskapsman. Under gymnasieåren var han också entusiastisk medlem i flera naturvetenskapliga föreningar och valde att efter studentexamen börja studera biologi vid Uppsala Universitet och Stockholms Högskola, där han avlade filosofie licenciatexamen.

När en svensk naturvetenskaplig expedition 1912 utrustades för att fara till Australien och utforska flora och fauna där, lyckades Söderberg bli antagen som dess fågelexpert. Hemkommen skrev han en bok på engelska om fåglarna i nordvästra Australien; den var på många sätt epokgörande och hade högt vetenskapligt värde.

Efter avslutade akademiska studier lockades Söderberg till hembygden och blev lärare vid folkhögskolan i Stenstorp och gymnasiet i Skara och under flera år tillbringade han all ledig tid med fältstudier vid Hornborgasjön. Han skrev flera böcker om sjön, inventerade fågellivet, kritiserade sänkningarna och ivrade för höjt vattenstånd för att rädda sjön från att förvandlas till en tråkig träskmark. Söderberg var en skicklig tecknare och illustrerade sina böcker med utsökta teckningar av landskap och fåglar. En del av hans alster ställdes ut på Lidköpings och Falköpings Stadshotell och väckte då allmän beundran. För sina outtröttliga insatser att bevara Hornborgasjön som fågelsjö lät Svenska Naturskyddsföreningen resa en minnessten över honom vid Fågeludden på Hornborgasjöns östra strand.

Rudolf Söderberg intresserade sig också för en annan fågelsjö, Tåkern, och skrev flera vetenskapliga artiklar om den; de var ofta försedda med teckningar av författaren.

Sedan Söderberg utnämnts till lektor vid Vasa Real i Stockholm 1930, fortsatte han med sina fältstudier på olika håll i Sverige och gav ut flera böcker, både vetenskapliga och mer populärt skrivna, t ex Våra fåglars ägg och bon, Våra fåglar (i fyra band), Fjällfåglar och Flyttfågelvägar över Vänern och Sydvästra Sverige. Han var starkt engagerad som styrelseledamot i Svenska Naturskyddsföreningen och som ordförande i sällskapet Fauna. Söderberg och hela sitt liv verksam med att skydda och vårda den svenska naturen och värna djur- och fågelliv.

För sina mångåriga insatser utnömndes han till hedersledamot i Svenska Naturskyddsföreningen, han blev Riddare av Vasaorden och strax före sin död 1958 filosofie hedersdoktor vid Stockholms Högskola. Söderberg sålde aldrig några av sina teckningar, utan de ärvdes av hans söner Brynolf och Gunnar, bägge uppkallade efter prosten Wennerbergs i Lidköping söner.

Rudolf Söderbergs böcker är skrivna med stor sakkunskap och de om Västergötlands natur och fågelliv också med kärlek till hembygden. I dag är böckerna okända och nästan bortglömda och det är synd, de borde självklart vara värda större uppskattning och efterfrågas mer på bokauktioner och i antikvariat.