En glas- och porslinsaffär i Lidköping med tradition

Joel Lindquist – skicklig porslinsmålare startade butiken

Införd i NLT 2007

Många är de som beundrat den vackra smidesskylten som hänger ovanför ingången till Joel Lindquists Glas- och porslinsaffär på Stenportsgatan i Lidköping. Under årens lopp, affären grundades 1915, har också otaliga kunder hittat vägen in i affären för att köpa serviser och glas till sig själva eller som presenter. Inte många vet dock i dag vem Joel Lindqvist var, han som grundade affären och ritade den vackra smidesskylten.

Joel var född 1884 i Lidköping och son till fiskhandlaren August Lindquist. Denne gjorde goda affärer, han fick, efter det att Lidköping 1877 erhållit järnvägsförbindelse, färsk västerhavsfiskoch skaldjur levererade från Göteborg. Det uppskattades av Lidköpingsborna som omväxling till den sötvattensfisk som dittills ofta stått på deras middagsbord. Joel hade två syskon och växte upp i en god och kärleksfull familjemiljö, men hade oturen att som barn drabbas av en höftskada. Den uppkom när han en sommar dök oförsiktigt och ledde till att ena benet slutade växa. Pappa August konsulterade olika läkare i Lidköping och i hela Västsverige, men någon bot fanns inte att få. Joel blev därför som fullvuxen tvungen att använda, vad som kallades klumpfot. Därigenom minskades hans rörlighet och yrkesvalet begränsades.

Tidigt hade han dock visat anlag för teckning och när Nymans porslinsmåleri vid sekelskiftet kom till Lidköping fick Joel börja där för att utbildas till porslinsmålare. Det var ett yrke han trivdes med och han blev mycket skicklig, det visar det gesällbrev han fick. På porslinsmåleriet arbetade en ung, vacker flicka vid namn Esther. De bägge arbetskamraterna kom att fatta tycke för varandra och träffades också i Evangeliska Fosterlands stiftelsens lokal på Östergatan och i Missionskyrkan. Där spelade Joel fiol och ledde kören och ofta tog han med fiolen till Fosterlandsstiftelsens sammankomster. Hans musikaliska talang uppskattades även där och ljuv musik uppstod så småningom mellan Joel och Esther och kom att leda till förlovning och giftermål.

Men Joel Lindqvist var 1904 nära att förolyckas. Tillsammans med fem unga arbetskamrater från Nymans porslinsmåleri var han med ombord på segelbåten ”Ariel”, när den en vacker sommardag löpte ut från Lidköping med Kållandsö som mål. Vädret försämrades dock hastigt, det blåste upp och vågorna gick höga. Ynglingarna seglade dock vidare, men Joel insåg snart att färden kunde sluta illa och bad att få gå i land vid Läckö. Det fick han och svårt haltande på grund av sin klumpfot lyckades han uttröttad ta sig hem till Lidköping. Hans kloka beslut att avbryta seglatsen räddade hans liv, för ”Ariel” kantrade och sjönk och alla de fem ombord drunknade.

Några år efter det att Esther och Joel gift sig beslöt de att öppna en affär och sälja glas och porslin. Affären invigdes 1915, då föddes också sonen Folke och framtiden tedde sig ljus för den lilla familjen. Men den höftskada som Joel ådragit sig när han dök hade också medfört att han fått en allvarlig njursjukdom och 1916 avled han. Esther fick då ensam ta över ansvaret för butiken och det gjorde hon med framgång, hon drev den ända fram till sextiotalet, då den övertogs av en anställd. Joel Lindqvists affär finns fortfarande kvar i de ursprungliga lokalerna och med varor av samma höga kvalitet som de Esther satte en ära i att saluföra. Den torde vara den äldsta ännu existerande affären i Lidköping och i en hylla där förvaras fortfarande en liten porslinstomte som Joel målat. Nuvarande innehavare kan med stolthet visa upp den.

Sonen Folke ville inte överta affären, han blev i stället så småningom personalchef på lasarettet och gifte sig med Sally, som många elever kommer ihåg som skolsköterska på De la Gardieskolan. Folke är död, men Sally lever och har i sitt förvar många porslinsföremål som Joel målat. Hon bevarar också hans fioler och ett stort antal fotografier av släkten Lindqvist. Med sitt goda minne kan hon berätta och levandegöra människorna på dem; särskilt hennes svärfar Joel ligger henne varmt om hjärtat, trots att hon aldrig fick träffa och lära känna honom.