Träffsäkra rallarsvingar mot Mariestadspolitiker

Björn Berggren kom 1960 till Mariestad för att bli ingenjör på stadsarkitektkontoret. Han var duktig idrottsman, elitspelare i bordtennis och snart var han engagerad både som spelare och ledare i Leksbergs BTK, där Arne Norlander var drivande kraft. Till klubben värvades skickliga spelare, bland dem Hans Alsér, och Leksberg var under flera år Sveriges bästa bordtennisklubb med många erövrade SM-tecken.

På sjuttiotalet var Björn husförsäljare och hade också börjat som agent för många kända idrottsmän, t ex Ralf Edström, Hoa Hoa Dalgren, Frank Andersson och Ronnie Hellström. Han var också mannen bakom det Stjärnlag, sammansatt av idrottsstjärnor och TV-folk, som under många år spelade matcher runt om i Sverige mot lokala kändisar. Som mest drog en sådan match 6000 åskådare. Om denna period i hans liv handlar Björns förra bok, Vad döljer sig bakom stjärnorna? som kom ut för fem år sedan.

I sin nya bok, Glädje och allvar under ett halvt sekel i Mariestad, Vänerns pärla, berättar Berggren mer om sitt liv inom politiken, nöjes- och näringslivet. Han har nämligen gjort stora insatser inom alla dessa områden. Som turistchef och stadens okrönte nöjespappa ordnade han bl a karnevaler, mässor, forsränningar och drakbåtsrodd. Självklar programledare och arrangör av den underhållning som Mariestadsborna bjöds på i Stadsparken under 20 år var naturligtvis Björn; den hette fyndigt nog Sommariestad. Där uppträdde både lokala förmågor och kändisar från TV.

När Mariestad 1982 firade sitt mycket lyckade 400-årsjubileum var Björn Jubileumsgeneral och lade där, tillsamman med duktiga medarbetare, ned ett fantastiskt arbete. Sympatiskt nog tar aldrig Björn åt sig hela äran utan riktar ofta ett stort tack till de som hjälpt honom i hans roll som nöjespappa och underhållare.

Det tyngst vägande och mest intressanta avsnittet i den nya boken är Björns skildringar av den politiska situationen i Mariestad efter 2002. Många i Mariestad hade tröttnat på det politiska kaos som präglade staden. Det hade också Berggren och han bildade därför ett nytt parti, MariestadsPartiet, MaP. Det lyckades i valet få hela tio mandat och kom att bli ett salt i den politiska böld som länge plågat Mariestadsborna. Boken kritiserar de styrande partibossarna och han sparar inte på elakheter och råsopar mot namngivna politiker. Men även på partivänner får han in hårda träffar. Seger på knockout vinner han mot företrädare för (s) och V, även om han erkänner att det även bland dem finns ärliga politiker, om än lätt räknade.

Björn är bitter när han skildrar sin tid inom politiken, men han verkar anstränga sig att vara sanningsenlig och många Mariestadsbor erinrar sig säkert de skandalliknande politiska turerna orsakade av MaP:s framgångar, t ex när nya kommunalråd skulle tillsättas.

Björn Berggren bor numera i Göteborg, men minnet av honom lever i Mariestad, kanske inte i egenskap av politiker, utan som en oförliknelig arrangör av jippon och underhållning.
I slutet av sin bok ger Björn några råd till Mariestad som på grund av Regionens uppkomst mist både landsting, länsstyrelse och landshövding och råkat i bakvatten. Han anser t ex att passagerarbåtar borde gå mellan Vänerhamnarna sommartid, att fler publika arrangemang, gärna för barn borde ordnas och att ett Regionenruntkort skulle gälla under sommartid för turister, som då skulle fylla de tomma skol- och pendelbussarna.

Boken Glädje och allvar är ett stycke lokal nutidshistoria med mycket nostalgi för invånare i hela det gamla Vadsbo härad och den har på så gott som varje sida ett minnesvärt fotografi som ökar läsvärdet.
Författaren har tyvärr haft lite bråttom under sitt skrivande, han har sannolikt strävat efter att få boken färdig innan valet 2014. Denna brådska har menligt påverkat språket, boken vimlar av grammatiska fel, syftningsfel och stavfel. En noggrann korrekturläsning hade varit önskvärd.

Böcker: Björn Berggren: Glädje och allvar under ett halvt sekel i Mariestad, Vänerns pärla. Mariestad 2014 151 s