Den processande kyrkoherden i Varnhem

Dramat kring den De la Gardieska gravkassan.

Införd i NLT nov 2001, TSL nov 2001

Bland höstens boknyheter hittar man en skrift av Birgitta Rudberg; den heter Dramat kring den De la Gardieska gravkassan och är utgiven med bidrag från olika kulturfonder. Bokens huvudperson är David Holmgren, som efter några lyckosamma år som kyrkoherde i Varnhem får en tragisk död i USA. Dit har han flytt efter att av olika domstolar i Sverige dömts till avsättning, fängelse och förlust av sin riksdagsmannaplats.

Gravkassa eller kyrkokassa.

När Magnus Gabriel De la Gardies sonhustru Elisabeth Oxenstierna 1714 beslöt att skänka avkastningen från ett hemman i Lugnås till underhåll av det De la Gardiska gravkoret i Varnhem kunde hon väl aldrig drömma om de stridigheter som skulle bli följden av donationen. Länge gick allt väl men när den unge David Holmgren blev kyrkoherde i Varnhem 1875 blev det strid om hur de goda inkomsterna från gravkassan skulle användas.

David Holmgren hade efter sin installering med stor iver börjat reparera tavlor i kyrkan, installera åskledare, bygga ny prästgård, anlägga kyrkpark och slå upp en kyrkvägg för ett rosettfönster. Till allt detta hade pengar tagits eller lånats från den De la Gardieska gravkassan. Men kunde alla dessa åtgärder verkligen betraktas som underhåll av gravkoret?

Kyrkoherde Holmgren anser det och han har hela församlingen med sig; han är driftig och omtyckt. Biskop och domkapitel har dock en annan mening angående gravkassans användande och en vildsint brevväxling om detta blir följden. Till slut blir tvisten domstolssak och år av stämningar och överklaganden till olika rättsinstanser väntar. Vid visitation och inventering i Varnhem finner man misstänkta oegentligheter, att viktiga kvitton saknas och att Holmgren självsvåldigt har beviljat sig bidrag från kassan.

David Holmgren nekar till allt och i en rad brev till olika myndigheter angriper han sina motståndare och beskyller dem för ämbetsfel och han är frikostig med ärekränkande tillmälen.

Fånge och riksdagsman.

Kyrkoherden blir till slut dömd till två månaders fängelse i Mariestad för att ha tillgripit och förskingrat och för att ha missfirmat domare och överordnade. I fängelset har han det drägligt, han får tillstånd att läsa tidningar och mat levererad från en restaurang. Botfärdig är han dock inte, han anser sig oskyldig och påstår sig vara missförstådd och förföljd.

Under den tid då Holmgren processar har han stöd av hela Vallebygden, han uppskattas som en god herde och är en duktig predikant. Hans popularitet gör att han också får politiska uppdrag och till slut väljs han in i riksdagen. Från Stockholm fortsätter han emellertid att driva sina processer, hans mål vandrar runt i olika instanser, men han har föga framgång. Tvärtom. Han drabbas av utmätning och konkurs och till slut döms han till avsättning från sin kyrkoherdetjänst.

David Holmgren verkar undan för undan ha utvecklats till en rättshaverist, lidande av en sjuklig processlystnad , tyvärr utan sjukdomsinsikt. Måttet blir till slut rågat då han anses ovärdig att som ombud representera det svenska folket och av Hovrätten och Högsta Domstolen döms till att mista sin riksdagsplats. Då har dock Holmgren tagit sin mats ur skolan och flytt till USA, undan nesan. Där omkommer han när en skenande häst sparkar honom och vid begravningen deltar ingen från hans familj, som heller inte anser honom värd en gravsten.

Dramadokumentär.

David Holmgren och de juridiska turerna runt honom väckte på sin tid intresse runt om i landet och både lokal- och rikspress beskrev utförligt de uppseendeväckande rättegångarna mot honom Hans slutliga dom och snöpliga sorti från riksdag och fosterland blev naturligtvis också en uppmärksammad skandal. Boken Dramat kring den De la Gardieska gravkassan har blivit något av ett dramadokument med många spännande avsnitt och Birgitta Rydberg har skickligt regisserat sin berättelse om ett tragiskt livsöde.

Författarinnan har gett sin bok undertiteln Sanningen om David Holmgren och kanske har hon funnit den; hon ger flera intressanta förklaringar till hans envisa och tjurskalliga processande. Tack vare bokens bilagor, personregister och många bilder har en läsare möjlighet att också själv bilda sig en egen uppfattning om gåtan David Holmgren.

Birgitta Rudberg: Dramat kring den De la Gardieska gravkassan.