Från bondpojk i Sparlösa till studentprofil i Uppsala

Nyutkomna minnen berättar om växlingsrikt liv

Införd i NLT Jan 2008 och i Föreningen för Västgötalitteraturs tidning Jan 2008

Uno Wahlström har i decennier varit en känd profil i Uppsalas studentliv. Han har avlagt en fil kand examen och under studietiden och många år därefter gjort stora insatser på Västgöta nation, där han också valts till hedersledamot. Inom studentlivet har hans humor och sociala begåvning rönt stor uppskattning, han har otaliga utmärkelser inom JuvenalOrden, är högt aktad i det studentikosa sällskapet SHT och utnämnd till hedersledamot av studentsångarna i Orphei Drängar. Efter sin akademiska examen har Uno utbildat sig till bibliotekarie och arkivforskare och under många år arbetat som korrekturläsare på DN och som arkivarie på Upsala Nya Tidning.

Nu vid 72 års ålder berättar Uno Wahlström i en nyutkommen bok om sin väg från småbrukarhemmet i Sparlösa till studentlivet i Uppsala. Den vägen har långtifrån varit spikrak utan fylld av umbäranden, sjukdom och motgångar. Unos goda humör har dock alltid segrat och hans memoarer är fyllda av roliga minnen och han presenterar skojfriskt människor han mött.

I Sparlösa hade han omtänksamma föräldrar och en lycklig barndom. Den förmörkades dock av en ärftlig sjukdom, som gjorde att han råkade ut för flera brott på armar och ben. Lidköpings lasarett blev i perioder ett hatat hem för honom, där han ofta opererades och utsattes för läkarnas snobberi och överlägsenhet. Han har sedan drabbats av olika sjukdomar, han är nu svårt synskadad och i sin bok påstår han, med allvarlig humor, att han är känd som Europas sjukaste man.

Efter skolgång blev Uno, via fabriksjobb i Eskilstuna och kontorsarbete hos Rosén och Laurén i Lidköping, så småningom i sjöman. Han arbetade ombord som mässuppassare, brödskärare och hisspojke.

Efter att ha mönstrat på en av Broströms ostasiatare gjorde han hamnarna osäkra i Kina, Singapore och Japan. Dråpliga historier från hans sjömansliv serveras frikostigt. Det gäller också hans skrönor från livet ombord på den legendariska amerikabåten Gripsholm. Med den gjorde Uno flera resor till New York, där han snart rörde sig som fisken i vattnet på jazzklubbar och barer. Han skakade hand med både Jack Dempsey och Charlie Parker och frotterade sig med andra festliga människor.

Efter sjömanstiden hamnade Uno i Stockhlm. Därifrån for han vid ett tillfälle till Uppsala för att hälsa på sin syster och miljön och stämningen där gjorde ett sådant intryck, att han beslöt sig för att börja studera och via kvällsstudier tog han studentexamen som privatist 26 år gammal.

I Uppsala delade han sitt intresse mellan studier och studentliv, resultatet anser han blev oavgjort. Respekten för kurslitteraturens tjocka luntor påstår han sig blivit av med genom att sparka tentamensböckerna fram och tillbaka på golvet. Han berättar också om sin tentamen i Folklivsforskning. Den blev lyckad trots att han missuppfattade professorns fråga om Västgötalagen och svarade att Heimer låg trea i tabellen.

Efter sin akademiska examen bodde Uno under flera år i Stockholm, han var under18 år korrekturläsare på DN, och därifrån berättar han många avslöjande historier. Han var också inblandad radioprogrammet Stadskampen tillsammans med Carl Uno Sjöblom, Putte Kock och Perka Lindorm. Efter sändningarna samlades programledarna på något näringsställe och då kom Uno alltid att prata fotboll med Putte. Denne kunde inte mycket om Unos favoritlag, Skogslunds IF från Sparlösa, men Uno slog den berömde AIK:aren på fingrarna när det gällde laguppställningar i allsvenska lag och svenska landslag.

Kyrkligt intresserad har Uno aldrig varit. Snarast tvärtom.”Kyrkor ska ses från utsidan och krogar inifrån” är ett av hans tvärsäkra påståenden. Men som erfaren korrekurläsare ombads Uno att slutgranska manus till Nya testamentet, som hade nyöversatts. Till den teolog som kontaktat honom ställde Uno då tre skämtsamma villkor, han ville dels ha pengar svart, dels att det på försättsbladet skulle stå ”Efter en idé av Uno Wahlström”. Inget av detta kunde bifallas, inte heller önskemålet om att det i stället skulle stå ”Bearbetad av Uno Wahlström”. Så småningom enades man dock i godo och Uno gjorde en god insats för kristenheten.

Från Sparlösa har Uno Wahlström gjort en lång resa, inte bara till hamnar runt om i världen och till lärdomen och studentlivet i Uppsala. Han har också deltagit i JuvenalOrdens och Orhei Drängars färder över hela jordklotet. Om sitt innehållsrika liv och leverne berättar han humoristskt och trevligt i sin bok. Där finns det också massor av foton, som även de lockar till skratt.

Uno Wahlström: Uno. Efter en idé av Uno Wahlström. Uppsla Publishing House AB. 110 s