Intressant posthistoria från Skaraborg

Få av de många ungdomar som börjar samla frimärken fortsätter med sin hobby. Kanske inser de att de aldrig kan få en fullständig samling och att många märken kostar en förmögenhet. Den som ändå fortsätter gör klokt i att specialisera på ett land eller samla på motiv, man kan samla frimärken med t ex lejon, hästar, elefanter eller skidåkare. En annan möjlighet är att samla posthistoria, man vill då ha vackra frimärksstämplar från utvalda postkontor, framför allt de nedlagda eller de som existerat bara under en kort period. Man bör även då specialisera sig på olika sätt, t ex samla på posthistoria från Skaraborg. En som gjort det med framgång är Börje Mårtensson och han har nyligen givit ut en bok, Posthistoria Skaraborg, där han presenterat sina kunskaper. Bakom boken ligger ett mångårigt, hängivet forskande för att dokumentera de postkontor, 260 stycken, som existerat i Skaraborg och redovisa de stämpeltyper som använts där.

Mårtensson har gjort täta besök på Postmuseum och dessutom läst all den facklitteratur han kommir över. Det har resulterat i en fint illustrerad bok med namn på poststationsföreståndare, bilder av järnvägsstationer, postkontor, brevbärare och naturligtvis med massor av stämplar av olika typ och årgångar. Där återfinns gammalstavade stämplar, t ex Hjerpås, Tråfvad, Lofvened och Sköfde och också stämplar från Sunnersberg, Trässberg, Kedum och Härjevad. De senare postkontoren existerade bara ett par år och är därför eftersökta av samlare. Det är också stämpeln Leckö, den användes bara i nio dagar under ett studentmöte 1901 vid Läckö slott. Några värderingar av stämplar finns inte i boken och kanske är det en brist. Men böcker med priser på stämplar kan köpas som komplettering till Mårtenssons bok.

Några sidor i boken ägnas också åt järnvägspost, brev lades ofta på i en postkupé och stämplades där av en postiljon. Varje järnvägslinje i Skaraborg, och de var många, hade sin stämpel och Mårtensson har dokumenterat när de använts, t ex på sträckan Lidköping – Tumleberg eller Forshem – Lidköping.

I förordet till boken lovar Mårtensson att han inom två år skall återkomma med en ny bok med en fördjupad redogörelse för vissa stämpeltyper och den är det säkert många filatelister som ser fram emot.

Första delen av den Skaraborgska posthistorien bör angå alla som är intresserade av frimärken, historia, geografi och kommunikationer. Hembygdsvänner har också mycken information att hämta från boken. Det är bara synd att det har slarvats med korrekturläsningen, årtal blir ibland felaktiga och stavfelen är alltför många. Men detta kommer förhoppningsvis att rättas till i Posthistoria del 2.

Börje Mårtensson: Posthistoria Skaraborg 1818 – 2000