Kinnekullebanan – lite historia och många bilder

I höst har det kommit ut en vacker bok, fylld av utsökta färgfotografier från dagens Kinnekullebana och med nostalgiska teckningar och tillbakablickande texter. Fotografer, tecknare och författare till texterna är Mimmi Larsson och Lovisa Thorsén. De har valt att begränsa sig till sträckan Lidköping- Mariestad med dess 12 stationer och det har gjort boken behändig och överskådlig. Fotografier har tagits på de tidstypiska stationshus som står kvar, tyvärr är många rivna medan andra har förvandlats till oigenkännlighet genom att bli moderna bostadshus. Vackra bilder finns också på Kinnekullenatur, rälsbussar, varningsskyltar och en dressin.

Dressinen omtalas i texten som ett dagligt arbetsredskap för den banvakt som från sin banvaktstuga hade att övervaka en sträcka av banan. Han hade också till uppgift att kontrollera, att de som gick på banan hade gångbiljetter. Det såldes faktiskt sådana, vägarna var krokiga medan banan var rak och många meter kunde därför tjänas in av fotgängarna.

Författarna berättar i sin historik att banan stod färdig omkring 1900 och att den byggdes i smalspårsvidd av enskilda bolag. Beslut om normalspår togs 1948 men det blev klart först 1962.

Tågtrafiken på Kinnekullebanan är i dag endast en spillra av vad den var förr i tiden. Då puffade ångloken fram dragande vagnar av betor till sockerfabriken, aspstockar till tändsticksfabriken, järnvaror till Meken och leror till Porslinsfabriken. Dessutom forslades spannmål från jordbruksbygderna och kalk från Kinnekulle. Fabrikernas färdiga produkter gick sedan också per järnväg ut till konsumenterna.

Passagerare kunde åka I, II och III klass, köpa tidningar av en tidningspojke, vid skymningstid se på när konduktören tände gasbelysningen i kupéerna, känna den stickande kolröken och höra uppmaningen om att stänga alla dörrar och grindar vid avgång. Detta hände för inte alltför länge sedan och ännu lever minnet av smalspårsepoken, men dessvärre av ett krympande antal människor.

Kinnekullebanan har i decennier hotats av nedläggning, men verkar ha räddats. Det talas nu om elektrifiering och snabbtåg till Göteborg och mot Stockholm Det liksom miljötänkandet, spårbunden trafik är ju bränslesnål och har små utsläpp av koldioxid, gynnar banan.

Den vackra boken Kinnekullebanan hyllar sträckan Lidköpng-Mariestad och har förtjänstfullt bidragit till att bevara och förstärka många människors nostalgiska minnen av en svunnen järnvägsepok

Mimmi Larsson, Lovisa Thorsén, Kinnekullebanan. Lidköping-Mariestad. 21 s