Skövdebo blev kommendörkapten i Brasiliens flotta

Den förste att sänka stor pansarkryssare med torped

Införd i NLT maj 2005

Intresset för historia ökar mer och mer. Det visar den mäktiga strömmen av böcker med historiskt innehåll, de ökande inslagen i TV och radio med historiska ämnen och turistströmmarna till de minnesmärken, där en gång viktiga händelser utspelats. I dagarna har ytterligare en originell och spännande bok presenterats, den handlar om det inbördeskrig som utkämpades i Brasilien för mer än hundra år sedan, en händelse som kanske inte intresserar svenskar alltför mycket. Men detta ändras naturligtvis, när man upptäcker att huvudrollerna i kriget spelades av äventyraren Nils Fock från Skövde och båten Destroyer, konstruerad av den berömde svenska uppfinnaren John Ericsson.

Tjugo år efter det välkända stridsfartyget Monitors tillkomst konstruerade uppfinnargeniet John Ericsson ett nytt och revolutionerande stridsfartyg, som döptes till Destroyer. Det var på sin tid ett mycket berömt fartyg, utrustat med en stor, 700 kg tung, torped i stäven och med en maxfart på 20 knop. Destroyer blev beundrad och fruktad, men John Ericsson lyckades aldrig hitta någon köpare till fartyget under sin levnad och det hotade till slut att rosta sönder vid kaj.

I Brasilen utbröt det dock 1893 ett uppror och regeringen inköpte därför Destroyer för att med hjälp av denna moderna båt effektivt kväsa de upproriska. Men först måste båten bogseras till Brasilien och med ombord på denna strapatsrika och dråpliga sjöresa befann sig en ung svensk, Nils Fock.. Han hade sällskap av en samling föga skötsamma sjömän, som dock hölls i schack av kaptenen på fartyget, den senare så berömde ensamseglaren Joshua Slocum.

Nils Fock föddes 1855 i Frösve utanför Skövde och efter sin civilingenjörsexamen gav han sig ut i världen. Han drog telegrafkablar genom Sahara, blev vapenkonstruktör i London och flyttade sedan till New York, där han av generösa brasilianska lönelöften lockades att engagera sig i Destroyers vidare öden. Det började med en katastrof, det nyrestaurerade torpedfartyget rände under provturen med skenande ångmaskin upp på land och fick genast tas in på varv och grundligt repareras. När bogseringen till Brasilien äntligen kunde påbörjas, överraskades båten av stormar och hotade vid flera tillfällen att sjunka, den var verkligen i ett bedrövligt tillstånd och föga stridsdugligt.

Till slut lyckades dock Destroyer ta sig fram till Brasilien, men lyckades i sitt miserabla skick inte göra någon avgörande insats. Tvärtom, Destroyer sjönk och Nils Fock trodde aldrig att fartygets ångmaskin skulle fungera mer. Men med stora ansträngningar lyckade man bärga båten och få igång ångpannan. Psykologiskt var detta viktigt, blotta ryktet om att det dödsbringande torpedfartyget åter flöt skrämde fiendeflottan på flykten och tur var väl det för Destroyer sjönk än en gång, nu i Rios hamn och kunde aldrig bärgas. När kajerna i Rio några decennier senare byggdes ut begravdes detta en gång så fruktade fartyg under sten och betong och där ligger det kvar. För Nils Fock fortsatte dock kriget, han utnämndes till kommendörkapten och blev befälhavare på en torpedkryssare som med en välriktad torped lyckades sänka den fruktade pansarkryssaren Aqudiban. Därmed blev Fock den förste som med torped lyckades sänka en pansarkryssare och har på så sätt fått en egen plats i sjökrigens historia.

Kriget slutade med att upproret i Brasilien slogs ned och Nils Fock blev av regeringen hyllad som en stor krigshjälte och rikligen belönad för sina krigiska och avgörande insatser. Han begärde snart avsked ur den brasilianska flottan, ägnade sig åt affärsverksamhet i London, gifte sig med en amerikanska och återvände till Sverige. Där köpte han gården Sjötorp utanför Skultorp och levde ett lugnt godsägarliv i tjugo år. Gården såldes 1918 och paret Fock flyttade då till villa i Skövde. Där dog han 1925, 70 år gammal. Han maka överlevde honom ända till 1952 och båda ligger begravda på kyrkogården i Frösve.

Ibland tvivlar man på att dikten överträffar verkligheten och innehållet i den här boken verkar bekräfta det. Här möter man osannolika människotyper, otroliga händelser och får fantastiska historier till livs. Nils Fock har med denna bok dragits fram ur glömskan och verkar förtjäna det, han var en äventyrare med många kvaliteter, sådana som mod, humor, intelligens och ödmjukhet. Boken gör både honom och den fruktade båten Destroyer rättvisa, den är välskriven och försedd med en rad unika foton och bilder. För historiskt intresserade är den en läsupplevelse med sin blandning av farsinslag och andlös spänning.

Christer Hägg: Till Rio med John Ericssons fruktade Destroyer. 140 s