Smått och gott från den goda staden Falköping

Införd i NLT Dec 2000, TSL Jan 2001

Astrid Gogglesworth, alias Krister Brandt, har i dagarna kommit ut med sin tredje bok, tidsenligt kallad Falköping.se. En omvärldsanalys. Som torde framgå av titeln innehåller boken stoff både från Falbygden och från stora vida världen. Från torget i Nasko, det gamla vedernamnet på Falköping, skildras händelser och ickehändelser i staden och djärva jämförelser görs och paralleller dras med livet i makrovärlden.

Krister Brandt har ett förflutet som bibliotekarie, lärare och politiker och är mycket sakkunnig framför allt inom dessa sina verksamhetsområden. Frustande av verbal glädje kastar han sig över företeelser som han tycker har gått snett, antingen det nu kan bero på politisk dumhet eller lusten att vindflöjelaktigt känna av tidens trender. Hans ordrika rallarsvingar missar sällan sina mål och utdelas mestadels med humor och god träffsäkerhet.

Eget förlag

Krister Brandt har alltså inte blivit vid sin läst utan djärvt satsat på sin författarverksamhet. Tidigare har han på eget förlag gett ut Lilla boken om Falköping(1995) och Kulturguide för västsvenska lantmän.(1998). Han påstår själv att upplagorna sålt bra och det kommer sannolikt årets bok också att göra; även utanför Falbygden. Efterfrågan på lokal litteratur är nämligen god.

Författaren har med årets bok närmast åstadkommit en kåserisamling där han avhandlar så skilda saker som damfotboll, kastanjer, modelljärnvägar, golf, Robinson, konstutställningar, pariserhjul och mycket annat mellan himmel och jord. Allt skildrat från de stenar på Falköpings torg och som föreställa världen. Lärt och infallsrikt har det blivit, boken liknar ingen annan men bör avnjutas i små portioner, förslagsvis vid sänggåendet. Detta på grund av det brokiga och skiftande innehållet men också genom författarens ohämmade ordglädje, hans inre monolog är ofta lika bedövande som hos James Joyce.

Krister Brandt är en skicklig fotograf, i boken finns strama, enkla och kongeniala bilder; i motsats till författarens prosa gör de ett okomplicerat intryck och säger ofta mer än tusen ord.

Lokalkännedom.

Eftersom gågatan och torget i Falköping är det nav som boken Falköping.se rör sig runt krävs mycken lokalkännedom av läsaren. Fåkunnig undrar han/hon vem Malta-Johanna är, var Hulesjön och Scheelebacken ligger, vad det är för märkligt med väntkuren i Kinnarp, vad Timmerstugan är för något och om det är gågatan som kallas Unter den Lindex.

Likaså förekommer namn på lokala kändisar ymnigt; detta gör kanske inte så mycket, de skymtar bara förbi. Deras uppgift är egentligen bara att tjänstgöra som modeller för de människor som bor i Nasko. Sådant har förekommit förr, det är ett gammalt grepp. Inte långt från Falköping ligger till exempel den kända staden Grönköping med de typiska krumelurerna borgmästare Mårten Sjökvist(RVO), dr Stig Berglund(s.t.s.i Hjo), postmästare Brunander, rektor Ludvig Hagwald, riksdagsmam Krökén i Kröken, A:lfr-d V:stl-nd och bataljonsveterinär Åkerström.

Det är nöjsamt och underhållande att i boken Falköping.se få en initierad, humoristisk, elak men högst sannolik skildring från Falbygden av idag. Krister Brandt kreerar rollen som Falköpings skrivande gossen Ruda con brio.

Boken rekommenderas till läsning med förbehåll för den onödiga mångordigheten, den ibland tröttsamma och skrytsamma uppvisningen av den Brandtska lärdomen och att god lokalkännedom torde vara oundgänglig.

Astrid Gogglesworth (pseudonym för Krister Brandt); Falköping.se.

En omvärldsanalys.

Förlag; Allt om Hobby AB.